Regelement

Regelement

page1image1771808 page1image1771584 page1image1761056 page1image1761504 page1image1772928

Reglement vrijwilligersbeleid vv Hoogland seizoen 2020-2021

Invoering van het vrijwilligersbeleid vv Hoogland is akkoord bevonden door leden tijdens de algemene ledenvergadering op 27 januari 2020.

Algemene uitgangspunten

●  Ieder lid dat geregistreerd staat als bondslid voert in principe vrijwilligerswerk

uit voor vv Hoogland. Dit betekent dat ook scheidsrechters, trainers, bestuursleden etc. zich aanmelden via de app (zie Aanmelding vrijwilligerstaken).

●  In een seizoen moet een lid minimaal 10 punten behalen voor vrijwilligerstaken.

●  De voorzitter van elke commissie bepaalt samen met de vrijwilligerscommissie het aantal punten per vrijwilligerstaak, bestuurstaak en commissietaak.

●  Een ander persoon kan de vrijwilligerstaken uitvoeren voor het lid. Bijvoorbeeld een ouder doet de taken namens het kind dat lid is.

●  Als meerdere jeugdleden binnen een gezin op hetzelfde postadres lid zijn van de vereniging, hoeft men voor slechts één persoon vrijwilligerswerk te doen.

Afkopen vrijwilligerstaken

●  Als een lid geen vrijwilligerswerk wil doen, bedraagt de afkoopsom € 80,- per

seizoen. Hij/zij geeft dit te kennen aan vv Hoogland via het invullen van het

formulier. De bijdrage incasseren we in oktober 2020.

●  Geeft een lid niet voor 1 oktober 2020 aan waar de voorkeur naar uit gaat,

dan incasseren we in oktober de bijdrage van € 80,-.

●  Als het lid geen of onvoldoende vrijwilligerswerk verricht gedurende het

seizoen, incasseren we in april 2021 alsnog de bijdrage van € 80,-.

●  Als meerdere jeugdleden binnen een gezin op hetzelfde postadres lid zijn van

de vereniging, en er wordt geen of onvoldoende vrijwilligerswerk verricht, hoeft men voor slechts één persoon de afkoopsom van € 80,- te voldoen.

Aanmelding vrijwilligerstaken

●  De vereniging maakt een lijst van uit te voeren functies en taken en maakt

deze lijst inzichtelijk via de app.

●  Het lid of de persoon die namens het lid vrijwilligerswerk gaat doen, zorgt voor

registratie bij de vrijwilligerscommissie. Dit gebeurt vóór 1 oktober 2020,

zodat hij/zij de app kan gebruiken.

●  Via de app meldt het lid of de persoon namens het lid vrijwiiligerswerk gaat

doen zich aan voor taken binnen een commissie.

page2image1773376 page2image1758368 page2image1742912 page2image1757024 page2image1756800 page2image1772480 page2image1777856

● De functies en taken vallen onder een commissie. Elke commissie heeft een contactpersoon die het vrijwilligerswerk coördineert.

Registratie vrijwilligerstaken

●  Per uitgevoerde taak of functie is het lid verantwoordelijk voor de juiste

aanmelding van zijn vrijwilligerstaken in de app. De contactpersoon van de

commissie maakt de aanmeldingen definitief.

●  Het lid is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij minimaal 10 punten binnen de

afgesproken periode behaalt.

Namens bestuur,

Vrijwilligerscommissie vv Hoogland Juni 2020

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!