Nieuwbouw kleedkamers - vv Hoogland

Nieuwbouw kleedkamers

Nieuwbouw kleedkamers

Nieuwbouw kleedkamers vv Hoogland

Al een tijdje geleden weer zijn de bouwplannen voor de nieuwe kleedkamers gepresenteerd. Tijdens een eerdere ledenvergadering was een omvangrijker plan getoond, maar later zijn bouwcommissie en bestuur tot de conclusie gekomen dat dit echt een prachtig plan was, maar dat dit plan geen haalbaar project kan worden. We willen namelijk dat de club financieel gezond blijft, ook na de realisatie van de nieuwbouw.

De essentie is dat er voor vv Hoogland kleedkamers gerealiseerd moeten worden. De beschikbare financiële middelen worden hier nu ook voor aangewend. Waarbij we de “oude ambitie” niet helemaal vergeten. Het huidige plan is schaalbaar en in de (verre) toekomst uitbreidbaar. Sparen en kritisch zijn waar de club haar geld aan uitgeeft, blijft belangrijk. Net als het genereren van meer (sponsor)inkomsten. Daar wordt door de sponsorcommissie hard aan gewerkt.

Wat gaan we realiseren

Het plan bestaat uit 8 kleedkamers, douches en algemene ruimtes in 1 bouwlaag. De kleedkamers van 20 m2 en bijna 16 m2 zijn per 2 stuks te bereiken via een voorportaal met toilet. Verder is er in het gebouw een kleedruimte voor scheidsrechters en een technische ruimte opgenomen. Het plan is gesitueerd in de groenstrook tussen veld 1 en de velden 2/3, waarbij de 2 entrees naar de kleedkamers centraal t.o.v. de middenlijn van veld 1 komen te liggen. Zoals aangegeven is in het ontwerp rekening gehouden het gebouw in de toekomst uit te kunnen breiden. Onderaan deze pagina zijn de indeling, de gevels en een ”artist impression” bijgevoegd.

Betrokkenen

Het plan is mede tot stand gekomen met de inbreng van onze materiaalcommissie voor de afwerking en techniek, Johan Koopman, die als architect ook betrokken was in de eerdere plannen, voor het aanzicht en de materiaalkeuze van met name de buitenzijde en Edwin Schoonderbeek, voor het tekenwerk en de financiële toetsing.

Planning

De bouwvergunning voor de nieuwbouw is al een tijdje geleden ingediend bij de gemeente. Omdat het bestemmingsplan moest worden gewijzigd, verwachtten we (pas) na de zomerstop te kunnen starten met de bouw. De aanvraag voor de bouwvergunning was gebaseerd op de simpele variant van enkel de kleedkamers. De gemeente heeft ons echter gevraagd deze aanvraag terug te trekken en toch terug te gaan naar het originele plan en een nieuwe aanvraag in te dienen voor het originele plan, waarbij een uitbreiding met meer kleedkamers en tevens de mogelijkheid tot opbouw van een tribune en multifunctionele (ontvangst)ruimte meegenomen zijn. De gemeente heeft aangegeven mee te willen werken aan een versnelde procedure waardoor we de kleedkamers hopelijk nog steeds begin 2018 in gebruik kunnen nemen.

Financiën

Een deel van de kosten voor de realisatie van de nieuwbouw worden door de gemeente Amersfoort gefinancierd uit de 1/3 – 2/3 (subsidie-)regeling, waarvoor we inmiddels de toezegging hebben ontvangen. Het overige deel zal door de vereniging moeten worden opgebracht. De komende tijd zult u worden geïnformeerd over sponsoracties. Uiteraard kunnen we ieders hulp gebruiken. Mocht iemand ideeën hebben voor een bijdrage of levering van materialen dan houden we ons aanbevolen.Suggesties zijn welkom via secretaris@vvhoogland.nl .

 

Namens het bestuur van vvHoogland,

De bouwcommissie

 Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!